Ευφυή Συστήματα Συστάσεων

Συνοδευτικό Υλικό του Βιβλίου


 

 

 

 

Ολόκληρο το Βιβλίο σε PDF

 

 

 

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα Συστήματα Συστάσεων


Διαφάνειες (draft)

 

 

 

Κεφάλαιο 2. Αλγόριθμοι Συνεργατικού Φιλτραρίσματος


Διαφάνειες (draft)

Προγραμματιστική Άσκηση Python στο Colab της Google

 

 

 

Κεφάλαιο 3. Αλγόριθμοι Φιλτραρίσματος βάσει Περιεχομένου

Διαφάνειες (draft)

Προγραμματιστική Άσκηση Python στο Colab της Google

 

 

 

Κεφάλαιο 4. Context-aware Συστήματα Συστάσεων

Διαφάνειες (draft)

Προγραμματιστική Άσκηση Python στο Colab της Google

Κεφάλαιο 5. Αλγόριθμοι Ανάλυσης και Παραγοντοποίησης Πίνακα

Διαφάνειες (draft)

Προγραμματιστική Άσκηση Python στο Colab της Google

Κεφάλαιο 6. Μηχανική Μάθηση με Νευρωνικά Δίκτυα

Διαφάνειες (draft)

Προγραμματιστική Άσκηση Python στο Colab της Google

Κεφάλαιο 8. Συστήματα Συστάσεων Βασισμένων σε Γράφους

Διαφάνειες (draft)

Προγραμματιστική Άσκηση Python στο Colab της Google

Κεφάλαιο 9. Μετρικές Αποτίμησης (Εvaluation Metrics)

Διαφάνειες (draft)

Προγραμματιστική Άσκηση Python στο Colab της Google

Κεφάλαιο 10. Νέες Τάσεις

Διαφάνειες (draft)